Politiek nieuws op het web

Zoeken


Wiegel en Bolkestein scharen zich achter SP

Gepost op Monday, 25 May 2009 om 6:10 door in Uncategorized | No Comments »

spwiegel
VVD-coryfee Hans Wiegel kan bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen beter het knopje van de SP indrukken op de stemmachine. Althans, als het onderwijs hem aan het hart gaat. De verbeten opvatting over onderwijs van de voormalige SP-lijsttrekker Marijnissen galmt nog eens na in een artikel in Vrij Nederland afgelopen week: ‘Wij moeten het woord onderwijsvernieuwingen niet gebruiken. Want dat zijn eerder onderwijsvernielingen.’ Hé, zoiets zei Wiegel vorig jaar ook in een column in de Pers.

De commissie-Dijsselbloem (onder aanvoering van PvdA-er Jeroen Dijsselbloem) was ook genadeloos in haar oordeel over de ontwikkelingen in het onderwijs van de afgelopen jaren. Dat niet elke respondent van het onderzoek zich gelukkig voelde met de resultaten, blijkt uit dit interview met wetenschapper Robert-Jan Simons. Hij voelt zich zelfs ‘misbruikt’. In maart van dit jaar sprak ik samen met college Ianthe Sahadat met hem en andere ‘onderwijsvernieuwers’ (en een tegenstander) voor een artikel in Volkskrant Banen. Ik weet dat onderwijsvernieuwing een heet hangijzer is. De opvattingen verschuiven steeds meer naar een gesloten circuit: de docent heeft het voor het zeggen, er moet een canon van kennis komen, overal moeten minimumeisen worden gesteld, strengere normen bij de examens… Een meer liberale opvatting, zoals Ewald Engelen van de Waterlandstichting propageert, lijkt niet populair.

De oude liberaal en de oude socialist
Frappant om te zien dat de SP-standpunten over onderwijs niet alleen tegen die van de PVV (’Afschaffen tweede fase/studiehuis en VMBO, herinvoering ambachts- en tuchtscholen’) aan schurken, maar ook nog eens Hans Wiegel tevreden zullen stemmen. Jan Marijnissen en de SP nemen deel in het comité van aanbeveling van de vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON), een vereniging die pleit voor de nadruk op kennisoverdracht en stelling neemt tegen het verschijnsel het Nieuwe Leren, waarbij de nadruk juist ligt op competenties en vaardigheden.

Hans Wiegel haalde in november 2008 in de Pers eveneens BON aan en uitte kritiek op het Nieuwe Leren. Kijk aan: Wiegel en Marijnissen, de oude liberaal en de oude socialist kunnen elkaar de hand schudden.

Gerrit vs. Frits Bolkestein
Ook Frits Bolkestein kan zich bij Wiegel en Marijnissen voegen; ondanks dat zijn grootvader een voorvechter was van onderwijsvernieuwingen, ziet kleinzoon Frits het liever anders. Gerrit Bolkestein, in de jaren 30 van de vorige eeuw minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, pleitte voor zelfstandigheid, karaktervorming en minder nadruk op parate kennis in het onderwijs. Maar hoe anders is het bij Frits Bolkestein anno 2009: ‘Je moet eerst de feiten kennen, daarna komt pas het inzicht,’ aldus Bolkestein tijdens een debat over onderwijsvernieuwing in januari van dit jaar.

Bolkestein Omslag 145x215 Voorplat

Toch, het huidige VVD-programma lijkt in beginsel wel degelijk te pleiten voor iets anders dan ‘de macht bij de docent’, zoals ouderling Wiegel propageert. “De meest kansrijke aanpak is open samenwerking tussen bedrijven (grootbedrijf en MKB), kennisinstellingen, universiteiten en hogescholen en de overheid. Regionale aanpak, zoals Brainport Eindhoven, en een landelijke aanpak, zoals met de MKB-vouchers, kunnen beide werken. Open de kluizen van kennis!” aldus één van de huidige VVD-standpunten over onderwijs. De onderwijswoordvoerder van de VVD, Ineke Dezentjé Hamming, noemt competentie gericht onderwijs (cgo) – ondanks de problemen – ‘een prachtig concept’. Doet dat pijn bij de oude garde?

Homo Zappiens
De roep om discipline en ambacht in het onderwijs zie je het sterkst bij de PVV en de SP. ‘Lesgeven en lesgebonden taken moeten beter worden beloond dan bureauwerk,’ stelt de SP. Vermoedelijk wordt met dit ‘bureauwerk’ (onderwijskundig) onderzoek en buitenschoolse activiteiten bedoeld. Zelfs het CDA is geen voorstander van strikt traditioneel onderwijs. Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt roemde onlangs de vooruitstrevende aanpak van het Leidse Da Vinci College en omschreef de moderne leerling als ‘Homo Zappiens’, overigens tot ongenoegen van BON.

Oude liberalen als Bolkestein en Wiegel kunnen beter snuffelen aan de staart van de links-conservatieve hoek als ze willen dat het onderwijs eruit moet zien zoals zij dat willen. Met liberalisme heeft hun opvatting niet veel meer te maken. Zij werpen met zulke sympathieën, net als de SP, een stok in het wiel van een progressieve kenniseconomie.

Lees verder op http://sargasso.nl/archief/2009/05/25/wiegel-en-bo…

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie:

Je kunt eenvoudige tags (<b>, <i> en <img src="image-url">) en smilies gebruiken,
URL's (incl http) worden automatisch gelinkt.Laatste Reacties

Anne (Anja Hazekamp (PvdD): geen oneindige economische groei op eindige planeet):
Lijkt mij ook!
SchoolGuard Nederland (Geweld op school):
SchoolGuard Nederland Voor veiligheid op school
Marleen (Europese Grondwet homo gezind):
Hoi!  Sorry om niet ontopic te reageren,...
Marleen (Europese Grondwet homo gezind):
Hoi!  Sorry om niet ontopic te reageren,...
FoXZuni (Nederland verliest zijn intolerantie):
vergeef mij de fouten beer moet...
ray (Wapen kopen?):
hebben ze goed gedaan dan,maar dan...
Meer reacties...

 

Tips, ideeën, suggesties?
tips@stemblog.nl