Politiek nieuws op het web

Zoeken


Omroep Wakker Nederland mikt op CDA stemmers

Gepost op Thursday, 19 February 2009 om 7:30 door in Uncategorized | No Comments »

cda-tvDe Telegraaf wil een nieuwe publieke omroep voor “Wakker Nederland”, want een groot deel van de bevolking, de “doodgewone Nederlander”, zou niet bediend worden door het huidige publieke bestel. Maar wie zijn dan die mensen die niet vertegenwoordigd worden? Eens kijken of we de doelgroep nauwkeuriger kunnen beschrijven aan de hand van wat de Telegraaf er zelf over zegt.
Eerst maar eens de belangrijkste aankondiging:
Wakker Nederland vertaalt binnen de publieke omroep de waarden en normen van de grote groep Nederlanders, die ‘de ruggengraat van de Nederlandse samenleving’ vormt.’

Daar schieten we dus niet veel mee op. Wie behoren er tot de “ruggengraat” van Nederland? Dat zijn ook de politici zelf, anders worden we niet bestuurd. De artsen, anders blijven we ziek. De buschauffeurs, anders komen we nergens. En zo voort.
Even verder lezen dan maar.
Het gaat om een grote groep mensen, die waar mogelijk betaald of onbetaald werk verricht, die geen extremisme bedrijft en die een constructieve bijdrage aan de samenleving wil leveren.
Nee, daar hebben we wat aan. Volgens mij sluiten we nu alleen de Hofstadgroep uit en een paar hardnekkige hypochonders.

Dit dan:
We vinden al vele tientallen jaren, dat het stemgeluid van heel veel Nederlanders onvoldoende in Hilversum wordt gehoord. Wakker Nederland wil een omroep worden voor de zwijgende meerderheid, die pal staat voor normen en waarden en traditie zonder gebonden te zijn aan een politieke partij.
Wat is nou de “zwijgende meerderheid”? Ik neem aan dat deelnemers aan spreekkoren in en om de voetbalstadions daar niet toe behoren. Net zo min als al die mensen die ooit aan een demonstratie hebben meegedaan. En qua ongebondenheid aan een politieke partij komen we ook nergens. Slechts 300.000 Nederlanders zijn immers lid van een partij. 98% dus niet.

Kunnen we het dan afleiden aan de ideeën voor de programmering? Er worden maar twee concrete voorbeelden gegeven.
De eerst is Question Time van de BBC. Dat is een soort “u roept, wij vallen de policiti lastig” programma. Maar dat doet uitermate zijn best om altijd een publiek te hebben dat een volledige correcte representatie is van de samenleving, met dien verstande dat het gaat om “mondige” burgers. Wat dus strijdig is met die zwijgende meerderheid die men kennelijk probeert te bereiken.
Het andere programma is de O’Reilly show uit de VS. Maar dan zou de doelgroep acuut beperkt worden tot alleen maar de conservatieve witte christenen in ons land. En die vormen niet de meerderheid, al gedragen ze zich ook hier wel zo.

Zo komen we er niet. Het blijft allemaal te vaag. Gelukkig staat er een rijtje “normen en waarden” genoemd waar al die onbenoemde Nederlanders zich aan zouden laven:
– vrijheid voor de burger,
– veiligheid voor de burger,
– vrijheid van meningsuiting,
– vrijheid van onderwijs,
– gelijkheid van man en vrouw,
– tolerantie jegens anderen en bestrijding van discriminatie op welke grond dan ook,
– streven naar continuïteit in samenlevingsverbanden als basis voor sociale cohesie,
– waardering voor ondernemingslust van burgers en bedrijven,
– steun voor mensen die een constructieve bijdrage leveren aan de samenleving,
– steun voor de parlementaire democratie.

Maar ho, wacht, stop. Is dit het echte rijtje? Of is het rijtje uit de statuten de juiste? Immers, dat is het officiële startpunt voor de omroep:
* vrijheid voor de burger,
* recht op veiligheid voor de burger,
* vrijheid van meningsuiting,
* vrijheid van onderwijs,
* gelijkheid van man en vrouw,
* grote mate van tolerantie jegens anderen,
* erkenning van het gezin als belangrijk samenlevingsverband,
* waardering voor ondernemingslust van burgers en bedrijven,
* steun voor werkende mensen,
* steun voor een monarchistisch parlementaire democratie.

Ineens gaat het niet meer om het steunen van “de parlementaire democratie” maar om het steunen van “een monarchistische parlementaire democratie“. Dag republikeinen, jullie doen niet mee (30% van de bevolking).
streven naar continuïteit in samenlevingsverbanden als basis voor sociale cohesie” wordt ineens “erkenning van het gezin als belangrijk samenlevingsverband,“. Oftewel, alle niet-traditionele samenlevingsverbanden zijn toch eigenlijk niet zo gewenst. Jammer voor de homo’s en lesbo’s (10% van de bevolking).
steun voor mensen die een constructieve bijdrage leveren aan de samenleving” is eigenlijk “steun voor werkende mensen“. Jammer voor alle werkelozen die zich inzetten en alle WAO-ers die nog iets proberen te maken van hun leven. Jullie horen er niet bij (weer 15% van de bevolking).

Als ik goed kijk naar de statuten, kan ik eigenlijk niets anders dan concluderen dat ze heel mistig proberen te doen naar buiten toe, maar dat eigenlijk heel duidelijk is dat de doelgroep gewoon de CDA stemmer is. Maar dat kan je natuurlijk publiekelijk niet roepen. Al was het maar omdat dan een van de opgekochte onderdelen die ook een omroep wil starten je grofstoffelijk onderuit zou kunnen halen, met recht.
Maar vanuit bedrijfsoogpunt begrijp ik het wel hoor. Het is een stabiele groep, blijven trouw lid tot aan de dood en een gewild target voor adverteerders.
Maar wees daar dan een beetje open over. Ik bedoel, hoe kan je anders deze zin uitleggen:
Max is belangrijk. Dát is de omroep van de 50plussers en dat zijn onze trouwe lezers en naar ik hoop ook voor een deel de nieuwe leden van Wakker Nederland

De Telegraaf en Wakker Nederland: De spreekbuis van het CDA.

Lees verder op http://sargasso.nl/archief/2009/02/19/omroep-wakke…

Tags: , ,
Gerelateerde artikelen

Geef een reactie:

Je kunt eenvoudige tags (<b>, <i> en <img src="image-url">) en smilies gebruiken,
URL's (incl http) worden automatisch gelinkt.Laatste Reacties

Anne (Anja Hazekamp (PvdD): geen oneindige economische groei op eindige planeet):
Lijkt mij ook!
SchoolGuard Nederland (Geweld op school):
SchoolGuard Nederland Voor veiligheid op school
Marleen (Europese Grondwet homo gezind):
Hoi!  Sorry om niet ontopic te reageren,...
Marleen (Europese Grondwet homo gezind):
Hoi!  Sorry om niet ontopic te reageren,...
FoXZuni (Nederland verliest zijn intolerantie):
vergeef mij de fouten beer moet...
ray (Wapen kopen?):
hebben ze goed gedaan dan,maar dan...
Meer reacties...

 

Tips, ideeën, suggesties?
tips@stemblog.nl